Podpora z programu OPPIK

Logo: EVROPSKÁ UNIE, Evropský fond pro regionální rozvoj, Operační program 'Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost'
Logo: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Společnost ORSIA s.r.o. je příjemcem podpory z programu OPPIK “ICT a sdílené služby – I. Výzva – Tvorba nových IS/ICT řešení“ pro projekt:

„Rozvoj aplikace pro řízení, kontrolu a vyhodnocování dat statistických zpracování“

Cílem projektu je vývoj nových modulů, aplikací a funkčních celků systému pro řízení zpracování velkých objemů statistických dat, rovněž umístění řešení do cloudu a vývoj mobilní aplikace.

Tento projekt je spolufinancován evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu.

Investice do Vaší budoucnosti.