Pravidla ochrany osobních údajů

ORSIA spol. s r.o. zpracovává v nezbytném rozsahu pro potřeby své činnosti a pro plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů osobní údaje (OÚ) svých zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. OÚ jsou předávány pouze osobám stanoveným zákonem nebo na základě smluvního ujednání.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od Správce OÚ přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: ORSIA spol. s r.o.
sídlo: Čs. armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 150 30 261
DS: 9xwrrzg
telefon: + 420 465 524 438
e-mail: orsia@orsia.cz